Hotline: 0943.199.449

Địa chỉ: 75 Hoàng Văn Thụ, P15, Q.Phú Nhuận
cropped-logo.png

Cơ sở dữ liệu: Định nghĩa, thành phần, mô hình và những gì cần biết về dữ liệu đối với doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ thống cơ sở dữ liệu đã trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức và doanh nghiệp hiện đại. Từ việc lưu trữ thông tin quan trọng đến việc quản lý dữ liệu phức tạp, cơ sở dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho các quy trình kinh doanh mạch lạc và hiệu quả.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về khái niệm cơ sở dữ liệu, các thành phần cấu thành, 3 mô hình phổ biến và các bước quan trọng để xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu mạnh mẽ. Bên cạnh đó, người đọc cũng được cung cấp thêm thông tin về 6 cách quản lý dữ liệu hiệu quả và các hệ cơ sở dữ liệu phổ biến hiện nay.

 

Cơ sở dữ liệu là gì?

Cơ sở dữ liệu là gì
Cơ sở dữ liệu là gì

 

Cơ sở dữ liệu (Database) là nơi tổ chức và lưu trữ dữ liệu một cách có hệ thống, thường sử dụng công nghệ điện tử. Nó bao gồm một bộ sưu tập các thông tin liên quan đến một hoặc nhiều chủ đề, được tổ chức sao cho dễ dàng truy xuất, cập nhật và quản lý.

Mục tiêu của cơ sở dữ liệu là tạo ra một môi trường lưu trữ dữ liệu hiệu quả, linh hoạt và an toàn. Ưu điểm của cơ sở dữ liệu bao gồm:

 • Tính nhất quán và đồng nhất: Dữ liệu được tổ chức một cách có hệ thống, giúp dễ dàng quản lý và truy xuất.
 • Dễ dàng chia sẻ dữ liệu: Các ứng dụng và người dùng có thể truy cập và chia sẻ dữ liệu một cách dễ dàng.
 • Bảo mật và kiểm soát truy cập: Cơ sở dữ liệu cung cấp các cơ chế bảo mật để bảo vệ dữ liệu khỏi sự truy cập trái phép.
 • Tính linh hoạt: Cơ sở dữ liệu có thể dễ dàng mở rộng và điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu mới.

Các loại cơ sở dữ liệu chính bao gồm:

 • Cơ sở dữ liệu quan hệ: dựa trên mô hình quan hệ, với các bảng dữ liệu được kết nối thông qua các quan hệ.
 • Cơ sở dữ liệu phân tán: dữ liệu được phân tán trên nhiều máy chủ vật lý, nhưng được quản lý như một hệ thống duy nhất.
 • Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng: phù hợp với phương pháp lập trình hướng đối tượng. Đây là một biểu diễn ảo của các đối tượng thực tế trong cơ sở dữ liệu.
 • Cơ sở dữ liệu NoSQL: dùng cho các loại dữ liệu phi cấu trúc hoặc cần độ linh hoạt cao hơn so với cơ sở dữ liệu quan hệ.

Một ví dụ phổ biến về cơ sở dữ liệu trong thực tế là hệ thống cơ sở dữ liệu của một công ty bán lẻ, nơi mà thông tin về sản phẩm, khách hàng, đơn hàng và kho hàng được lưu trữ và quản lý. Điều này giúp công ty theo dõi hàng tồn kho, thông tin đặt hàng của khách hàng và các hoạt động kinh doanh khác một cách hiệu quả.

 

Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì?

Cơ sở dữ liệu quan hệ là cách tổ chức dữ liệu theo mô hình quan hệ, trong đó dữ liệu được tổ chức thành các bảng có hàng và cột tương ứng với các thực thể và thuộc tính của chúng. Các bảng này có thể có quan hệ với nhau thông qua các khóa ngoại, tạo ra sự kết nối giữa các thực thể.

Với cấu trúc dữ liệu linh hoạt và khả năng tương tác cao, cơ sở dữ liệu quan hệ không chỉ giúp tổ chức dữ liệu một cách hiệu quả mà còn cung cấp cơ sở cho việc thực hiện các thao tác phức tạp như truy vấn dữ liệu, cập nhật và xử lý dữ liệu. Đây là một công nghệ quan trọng và không thể thiếu trong nhiều hệ thống thông tin và quản lý dữ liệu hiện đại.

 

Cơ sở dữ liệu phân tán là gì?

Cơ sở dữ liệu phân tán mô tả một hệ thống cơ sở dữ liệu không bị giới hạn trong một hệ thống duy nhất mà được phân tán trên nhiều trang web hoặc máy chủ, thậm chí trên một mạng lưới các máy chủ ở nhiều vị trí khác nhau, mang lại tính linh hoạt và khả năng mở rộng cho việc quản lý dữ liệu trên phạm vi lớn.

Cơ sở dữ liệu phân tán bao gồm hai hoặc nhiều tệp, được lưu trữ và quản lý tại các vị trí thực tế khác nhau. Khi người dùng từ nhiều vị trí trên thế giới cần truy cập vào cùng một cơ sở dữ liệu, qua cùng một mạng hoặc qua các mạng khác nhau sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cơ sở dữ liệu phân tán cung cấp sự linh hoạt và hiệu suất cao cho việc truy cập dữ liệu trên phạm vi rộng.

 

Các thành phần chính của cơ sở dữ liệu?

Thành phần chính của cơ sở dữ liệu
Thành phần chính của cơ sở dữ liệu

 

Các thành phần chính của cơ sở dữ liệu bao gồm:

1. Phần cứng:

 • Đây là những thiết bị điện tử và vật lý như máy tính, điện thoại di động, thiết bị I/O, thẻ nhớ, v.v.
 • Phần cứng tạo ra sự kết nối và tương tác người dùng với hệ thống dữ liệu.
 • Ví dụ: Máy tính là một phần cứng, nơi cơ sở dữ liệu có thể được lưu trữ và quản lý.

2. Phần mềm:

 • Là tập hợp các chương trình không có sự tương tác trực tiếp với người dùng.
 • Có chức năng điều khiển và quản lý cơ sở dữ liệu.
 • Bao gồm các loại phần mềm như phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, hệ điều hành, và phần mềm mạng lưới để chia sẻ dữ liệu.

3. Dữ liệu:

 • Là nguyên liệu thô, được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Chưa được sắp xếp và lưu trữ dưới nhiều hình thức khác nhau như hình ảnh, âm thanh, ký tự,…
 • Cần được cấu trúc và xử lý để có thể sử dụng.

4. Quy trình:

 • Bao gồm các hướng dẫn chi tiết về hoạt động của cơ sở dữ liệu.
 • Giúp người dùng dễ hiểu, dễ quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu hơn.
 • Các hướng dẫn được tài liệu hóa thông qua việc thiết kế và chạy các quy trình.

5. Ngôn ngữ truy cập:

 • Sử dụng để truy cập và thực hiện các thao tác trên dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
 • Bao gồm các hoạt động như cập nhật dữ liệu mới, truy xuất dữ liệu, và thực hiện các thao tác khác.
 • Người quản lý cơ sở dữ liệu thường đưa ra quy định và yêu cầu về ngôn ngữ truy cập để đảm bảo tính an toàn và nhất quán của dữ liệu.

 

Dữ liệu của cơ sở dữ liệu được lưu ở đâu?

Trong hệ thống cơ sở dữ liệu, dữ liệu thường được tổ chức và lưu trữ trong các cấu trúc quan hệ, trong đó thông tin được biểu diễn dưới dạng các bảng. Mỗi bảng bao gồm các cột (còn gọi là trường) và các hàng (còn gọi là bản ghi hoặc mục). Mỗi cột trong bảng đại diện cho một loại dữ liệu cụ thể, trong khi mỗi hàng chứa thông tin chi tiết về một bản ghi cụ thể. Các bảng này có thể được liên kết với nhau thông qua các quan hệ, điều này giúp trong việc tổ chức và tối ưu hóa cách thức lưu trữ và truy xuất dữ liệu.

 

3 mô hình cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp có những mô hình cơ sở dữ liệu nào
Doanh nghiệp có những mô hình cơ sở dữ liệu nào

 

Mô hình cơ sở dữ liệu là một tập hợp các nguyên tắc và phương pháp được sử dụng để thiết kế và tổ chức cơ sở dữ liệu. Nó xác định cách dữ liệu được cấu trúc, lưu trữ và truy xuất trong hệ thống.

Mô hình cơ sở dữ liệu là cốt lõi của một hệ thống thông tin hiệu quả trong doanh nghiệp. Nó định hình cách dữ liệu được tổ chức và quản lý, đồng thời ảnh hưởng đến tính nhất quán, hiệu suất và bảo mật của dữ liệu. Chọn một mô hình cơ sở dữ liệu phù hợp giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh, cung cấp thông tin chính xác và dễ dàng truy cập bởi các người dùng khác nhau trong tổ chức.

Các loại sơ đồ cơ sở dữ liệu hiện nay là:

 • Sơ đồ cơ sở dữ liệu kênh trực tuyến
 • Sơ đồ cơ sở dữ liệu phân cấp
 • Sơ đồ cơ sở dữ liệu cửa hàng trực tuyến

Hãy cùng tiếp tục tìm hiểu chi tiết các loại sơ đồ này qua thông tin dưới đây.

 

Sơ đồ cơ sở dữ liệu kênh trực tuyến

Sơ đồ cơ sở dữ liệu kênh trực tuyến là một loại cơ sở dữ liệu được thiết kế để hỗ trợ việc truy xuất dữ liệu trực tuyến một cách liên tục và nhanh chóng. Nó thường được sử dụng trong các ứng dụng web và dịch vụ trực tuyến nơi mà việc truy cập dữ liệu phải được thực hiện một cách nhanh nhất có thể để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Các loại cơ cở dữ liệu trực tuyến phổ biến:

 • MySQL: Là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến, thường được sử dụng trong các ứng dụng web do sự linh hoạt và hiệu suất của nó.
 • PostgreSQL: Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ hiệu quả, hỗ trợ các tính năng tiên tiến và bảo mật cao, thích hợp cho các ứng dụng web và dịch vụ trực tuyến.
 • MongoDB: Là một cơ sở dữ liệu NoSQL phổ biến được sử dụng cho các ứng dụng web và dịch vụ trực tuyến, nơi mà cấu trúc dữ liệu linh hoạt và khả năng mở rộng là yếu tố quan trọng.

Ưu điểm của dạng cơ sở dữ liệu này là:

 • Truy xuất nhanh chóng: Dữ liệu có thể được truy xuất một cách nhanh chóng và hiệu quả từ người dùng cuối.
 • Độ tin cậy cao: Hệ thống được thiết kế để đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy của dữ liệu.
 • Tính linh hoạt: Khả năng mở rộng và điều chỉnh dễ dàng để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Cơ sở dữ liệu trực tuyến có những nhược điểm sau đây:

 • Chi phí cao: Một số hệ thống có thể đòi hỏi các tài nguyên phần cứng và phần mềm đắt đỏ.
 • Phức tạp trong việc quản lý: Đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và kỹ năng kỹ thuật cao để triển khai và quản lý hệ thống.

Sơ đồ cơ sở dữ liệu kênh trực tuyến thích hợp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử và dịch vụ trực tuyến, như AmazoneBay, nơi việc truy xuất dữ liệu trực tuyến nhanh chóng và hiệu quả là rất quan trọng để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất.

 

Sơ đồ cơ sở dữ liệu phân cấp

Sơ đồ cơ sở dữ liệu phân cấp là một cấu trúc dữ liệu mà dữ liệu được tổ chức thành các mức độ khác nhau, mỗi mức độ đều có các mối quan hệ với mức độ trên và dưới của nó. Dữ liệu được tổ chức dưới dạng cây, với các nút đại diện cho các thực thể và các mối quan hệ giữa chúng. Mô hình này thường được sử dụng để cấu trúc các tài liệu XML.

Các Loại Cơ Sở Dữ Liệu Phân Cấp Phổ Biến:

 • Oracle: Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân cấp được ưa chuộng trong các doanh nghiệp lớn, Oracle cung cấp khả năng hỗ trợ cấu trúc dữ liệu phân cấp và mối quan hệ phức tạp giữa các thực thể.
 • Microsoft SQL Server: Là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân cấp phổ biến, đặc biệt được sử dụng trong các tổ chức và doanh nghiệp, Microsoft SQL Server giúp tổ chức dữ liệu theo mô hình phân cấp một cách hiệu quả.
 • MongoDB: Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL phổ biến, MongoDB cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu phân cấp dưới dạng tài liệu, phù hợp với các ứng dụng có cấu trúc dữ liệu phức tạp và mối quan hệ đa chiều.

Ưu điểm của loại sơ đồ cơ sở dữ liệu này là:

 • Tính linh hoạt: Cấu trúc phân cấp cho phép dữ liệu được tổ chức phản ánh được mối quan hệ tự nhiên giữa các thực thể.
 • Dễ dàng để hiểu và quản lý: Cấu trúc cây đơn giản và dễ hiểu, giúp cho việc quản lý và truy xuất dữ liệu trở nên thuận tiện.
 • Hiệu suất cao: Cấu trúc phân cấp giúp giảm thiểu thời gian truy xuất dữ liệu, đặc biệt là khi truy xuất dữ liệu từ các mức độ con.

Tuy nhiên, sơ đồ này cũng có những nhược điểm như:

 • Giới hạn trong việc mở rộng: Cấu trúc phân cấp có thể gây ra các vấn đề về hiệu suất và mở rộng khi dữ liệu trở nên phức tạp và lớn lên.
 • Khó khăn trong việc thay đổi cấu trúc: Khi cần thay đổi cấu trúc dữ liệu, việc điều chỉnh các mối quan hệ phân cấp có thể gây ra sự phức tạp và rủi ro cho dữ liệu hiện có.

Sơ đồ cơ sở dữ liệu phân cấp thích hợp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý hồ sơ nhân viên, như các công ty Cổ phần Nhân Lực, các doanh nghiệp coi trọng việc tổ chức dữ liệu theo cấp bậc và mối quan hệ giữa các đơn vị.

 

Sơ đồ cơ sở dữ liệu cửa hàng trực tuyến

Kênh trực tuyến sử dụng loại cơ sở dữ liệu quan hệ. Dưới đây là một sơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệu dành cho cửa hàng trực tuyến. Sơ đồ này không sử dụng các ký hiệu Crow Foot như các ví dụ cơ sở dữ liệu trước đó, thay vào đó sử dụng các ký hiệu kiểu Martin để biểu diễn mối quan hệ và lực lượng giữa các thực thể và bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến có thể thực hiện sơ đồ này là:

 • Magento: Magento là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) và một hệ thống quản lý cửa hàng trực tuyến (E-Commerce CMS), được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng các cửa hàng trực tuyến.
 • Shopify: Shopify là một nền tảng E-commerce dựa trên đám mây cho phép bạn tạo, cấu hình và quản lý cửa hàng trực tuyến của mình một cách dễ dàng và hiệu quả.
 • WooCommerce: WooCommerce là một plugin WordPress, giúp chuyển đổi một trang web WordPress thông thường thành một cửa hàng trực tuyến hoàn chỉnh.

Ưu điểm của loại sơ đồ cơ sở dữ liệu này gồm:

 • Tính linh hoạt: Cơ sở dữ liệu cửa hàng trực tuyến cho phép quản lý các sản phẩm, đơn hàng và khách hàng một cách linh hoạt và hiệu quả.
 • Tính an toàn: Dữ liệu được bảo vệ và quản lý một cách an toàn để đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng và giao dịch.
 • Tính nhất quán: Sơ đồ cơ sở dữ liệu giúp duy trì tính nhất quán và hiệu suất của hệ thống, đảm bảo rằng thông tin được cập nhật và truy cập một cách chính xác.

Sơ đồ này cũng có nhược điểm là chi phí cao, đòi hỏi các chi phí phát triển và duy trì.

 

5 bước xây dựng cơ sở dữ liệu

Các bước xây dựng database
Các bước xây dựng database

 

Theo Bernard Marr, quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu gồm 5 bước chính như sau:

Bước 1: Xác định vấn đề và loại dữ liệu có thể giải quyết

Trước hết, bạn cần xác định rõ ràng vấn đề hoặc mục tiêu cụ thể mà doanh nghiệp muốn giải quyết bằng việc sử dụng dữ liệu, có thể là tăng doanh số bán hàng, cải thiện dịch vụ khách hàng, giảm chi phí hoặc nâng cao hiệu quả vận hành. Điều này giúp định hình hướng đi và tập trung vào việc thu thập dữ liệu quan trọng nhất để giải quyết các thách thức đó.

Sau khi đã xác định vấn đề, tiếp theo là phải xác định loại dữ liệu cần thiết để giải quyết vấn đề đó. Ví dụ như dữ liệu từ hệ thống bán hàng, dữ liệu về khách hàng, dữ liệu về sản phẩm hoặc dữ liệu từ nguồn bên ngoài như dữ liệu thị trường hoặc dữ liệu xã hội. Việc này giúp tối ưu hóa quá trình thu thập dữ liệu và tránh lãng phí tài nguyên.

Bước 2: Xác định các phương pháp phân tích dữ liệu

Dựa trên loại dữ liệu đã xác định, bạn cần chọn phương pháp phân tích phù hợp để trích xuất thông tin quan trọng từ dữ liệu, đảm bảo sự chính xác và hiệu quả trong việc trích xuất thông tin từ dữ liệu. Các phương pháp phân tích có thể bao gồm phân tích động, phân tích dự báo, phân tích định lượng, phân tích định tính và khai phá dữ liệu.

Bước 3: Lập báo cáo và trình bày insights từ dữ liệu

Sau khi đã phân tích dữ liệu, bạn cần lập báo cáo để trình bày các thông tin quan trọng và insights từ dữ liệu. Báo cáo này cần được thiết kế sao cho dễ hiểu, tập trung vào những thông tin quan trọng để các quyết định có thể được đưa ra dựa trên thông tin từ dữ liệu.

Bước 4: Phương thức lưu trữ dữ liệu

Chọn phương thức lưu trữ dữ liệu phù hợp để đảm bảo dữ liệu được lưu trữ một cách an toàn, dễ dàng truy cập và quản lý. Điều này có thể bao gồm sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu, lưu trữ đám mây hoặc các giải pháp lưu trữ dữ liệu khác.

Bước 5: Lên Kế Hoạch Hành Động Chi Tiết Dựa Trên Dữ Liệu Đã Phân Tích

Cuối cùng, dựa trên các insights từ dữ liệu và báo cáo, bạn cần lên kế hoạch hành động chi tiết để thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm giải quyết vấn đề hoặc đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Đảm bảo rằng kế hoạch này phải cụ thể, có thể đo lường và thực hiện được.

Trong quản lý bán hàng, có thể áp dụng các bước lập cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin về sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, và các giao dịch bán hàng khác. Ví dụ, một cửa hàng bán lẻ có thể sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin chi tiết về các mặt hàng, bao gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá cả, số lượng trong kho,…

Đồng thời, lập trình cơ sở dữ liệu cũng có thể lưu trữ thông tin về khách hàng, bao gồm thông tin cá nhân, lịch sử mua hàng, và các mục đích tiếp thị khác. Khi khách hàng thực hiện một giao dịch mua hàng, thông tin về đơn hàng sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, bao gồm thông tin về sản phẩm đã mua, số lượng, giá cả, và thông tin thanh toán.

Một ví dụ khác như trong quản lý thư viện, tạo cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin về các sách, độc giả, mượn/trả sách, và thông tin về tài liệu. Ví dụ, cơ sở dữ liệu có thể lưu trữ thông tin chi tiết về từng cuốn sách trong thư viện, bao gồm tên sách, tác giả, mã vạch, số lượng, vị trí sách trong thư viện,… Thông tin về độc giả cũng được lưu trữ, bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, và lịch sử mượn sách. Khi một độc giả mượn sách, thông tin về giao dịch mượn sách sẽ được ghi lại trong cơ sở dữ liệu, bao gồm thông tin về sách đã mượn, ngày mượn, ngày hẹn trả,…

 

Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design) là gì?

Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design) là quá trình thiết kế và tổ chức cấu trúc dữ liệu của một hệ thống cơ sở dữ liệu để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp và đảm bảo tính chính xác, hiệu suất và bảo mật của dữ liệu.

Lợi ích của database design bao gồm:

 • Tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu: Giúp tăng hiệu suất truy xuất và thao tác dữ liệu.
 • Tăng tính linh hoạt: Dễ dàng thay đổi cấu trúc dữ liệu khi yêu cầu thay đổi.
 • Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu: Ngăn chặn sự mất mát hoặc thất thoát dữ liệu.
 • Bảo mật dữ liệu: Đảm bảo rằng chỉ người dùng có quyền truy cập được phép truy xuất hoặc sửa đổi dữ liệu.

Nguyên tắc của một thiết kế cơ sở dữ liệu tốt cần phải đảm bảo 2 yếu tố:

 • Đảm bảo không có thông tin dư thừa

Điều này có nghĩa là mỗi mẩu thông tin chỉ nên được lưu trữ một lần trong cơ sở dữ liệu. Thông tin dư thừa có thể dẫn đến lãng phí không gian lưu trữ và làm mất tính nhất quán của dữ liệu. Bằng cách loại bỏ thông tin dư thừa, cơ sở dữ liệu trở nên nhẹ nhàng hơn và dễ dàng quản lý hơn, đồng thời giảm nguy cơ phát sinh lỗi do sự không đồng nhất của dữ liệu.

 • Đảm bảo tính chính xác và sự liên kết của dữ liệu

Tính chính xác đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ phản ánh chính xác các sự kiện và thông tin trong thế giới thực. Sự liên kết của dữ liệu đảm bảo rằng các thông tin có liên quan được kết hợp và lưu trữ cùng nhau, giúp dễ dàng truy xuất và cập nhật dữ liệu một cách logic và hiệu quả. Bằng cách này, người dùng có thể tin tưởng vào tính đáng tin cậy và độ chính xác của dữ liệu, từ đó hỗ trợ quá trình ra quyết định và thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.

Quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu cần lưu ý các điểm sau:

 • Phân tích yêu cầu: Xác định và hiểu rõ yêu cầu của doanh nghiệp và người dùng.
 • Thiết kế concept: Xác định cấu trúc tổ chức dữ liệu cơ bản.
 • Thiết kế logic: Xây dựng mô hình quan hệ và ánh xạ các yêu cầu thành cấu trúc dữ liệu cụ thể.
 • Triển khai: Thực hiện và triển khai cơ sở dữ liệu thiết kế.

 

Quy trình 3 bước thiết kế cơ sở dữ liệu

Quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu thường bao gồm ba bước chính: Phân tích yêu cầu, Thiết kế cơ sở dữ liệu và Triển khai.

1. Phân tích yêu cầu:

Mục tiêu của bước làm này là hiểu rõ được yêu cầu của doanh nghiệp và người dùng về hệ thống cơ sở dữ liệu.
Các bước cụ thể:

 • Xác định mục tiêu và phạm vi của dự án. Trong database design có 2 đối tượng chính là người thực hiện (database designer) và người sử dụng (database user).
 • Designer thu thập yêu cầu từ user và các bên liên quan để xác định các tính năng, chức năng cần thiết.
 • Phân tích dữ liệu tồn tại và xác định các ràng buộc và mối quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu.
 • Lập danh sách yêu cầu và làm rõ phạm vi triển khai, giới hạn, kỹ thuật,… với người sử dụng để họ không mong đợi vượt quá khả năng và người thực hiện cũng có thể trả kết quả thỏa đáng.

2. Thiết kế cơ sở dữ liệu:

Thiết kế cơ sở dữ liệu có mục đích tạo ra thiết kế logic của dữ liệu (logical design) và thiết kế vật lý của dữ liệu (physical design) để đáp ứng các yêu cầu đã xác định trong bước phân tích. Đây là bước quan trọng nhất trong quy trình thiết kế. Trong đó:

 • Thiết kế logic là kết nối dữ liệu với nhau, được coi như sơ đồ vận hành của nhóm dữ liệu. Tính logic nay tương tự như sơ đồ tổng của một căn nhàm giải quyết đúng nhu cầu của user.
 • Thiết kế vật lý giống như bản vẽ chi tiết các phòng chức năng và vị trí đặt nội thất trong mỗi phòng. Đây là cách các dữ liệu ở sơ đồ đã vẽ ra được lưu trữ cụ thể ở phần cứng nào và cách lắp đặt các chi tiết của dữ liệu.

3. Triển khai:

Mục tiêu: Triển khai cơ sở dữ liệu đã thiết kế vào môi trường hoạt động, chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang cơ sở dữ liệu mới theo định hướng của logical design và physical design.

Các bước cụ thể:

 • Database designer giám sá dữ liệu tuần tự được trả về các nhóm, đảm bảo tính kết nối theo sơ đồ đã vạch ra ở hai bước trước.
 • Designer kiểm tra lại hệ thống cơ sở dữ liệu một cách tổng thể để hệ thống cơ sở dữ liệu được hoàn thiện.
 • Xác định lỗi và điều chỉnh để đảm bảo các thông số được hoàn thiện.

Dù đã bắt đầu ứng dụng thiết kế cơ sở dữ liệu vào quản lý khách hàng, các doanh nghiệp vẫn chưa chú trọng và thực hiện triệt để hoạt động chuẩn hóa dữ liệu. Trong phần tiếp theo, MstarCorp sẽ tập trung phân tích vào nhu cầu và tiêu chí chuẩn hóa cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp. Việc chuẩn hóa dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính nhất quán, độ tin cậy và hiệu quả của cơ sở dữ liệu.

 

Nhu cầu và tiêu chí chuẩn hóa cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp

Thực trạng dữ liệu trong các doanh nghiệp hiện nay thường chưa được chuẩn hóa, điều này dẫn đến việc dữ liệu phân tán, không đồng nhất và khó quản lý. Dữ liệu thường được lưu trữ ở nhiều nơi khác nhau, từ các phòng ban đến các chi nhánh, làm cho việc theo dõi và kiểm soát trở nên phức tạp. Sự thiếu nhất quán trong dữ liệu dẫn đến sự mất mát, sai sót và thất thoát dữ liệu, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Để giải quyết vấn đề này, việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu trở nên cực kỳ quan trọng. Dưới đây là 6 tiêu chí chuẩn hóa dữ liệu cơ bản mà mọi doanh nghiệp cần tuân thủ:

 1. Dữ liệu tập trung lưu trữ ở một nơi: Mọi dữ liệu, từ bất kỳ phòng ban hoặc chi nhánh nào, đều cần được lưu trữ trên cùng một hệ thống phần mềm duy nhất.
 2. Dữ liệu có tính nhất quán: Đảm bảo rằng dữ liệu trong hệ thống là duy nhất và nhất quán, tránh sự trùng lặp hoặc không nhất quán trong thông tin.
 3. Dữ liệu có tính chia sẻ: Dữ liệu cần có khả năng chia sẻ giữa các người dùng, phòng ban và chi nhánh khác nhau, giúp tăng hiệu suất làm việc và sự linh hoạt.
 4. Dữ liệu phải có tính kế thừa: Dữ liệu được tạo ra ở một phòng ban hoặc chi nhánh có thể được sử dụng lại bởi các phòng ban hoặc chi nhánh khác mà không cần phải tạo lại từ đầu.
 5. Dữ liệu được phân quyền rõ ràng: Mặc dù dữ liệu có thể được chia sẻ, nhưng cần phải xác định rõ ràng quyền hạn truy cập của từng người dùng hoặc phòng ban để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.
 6. Dữ liệu phải được bảo mật: Đảm bảo rằng dữ liệu được bảo vệ an toàn trên toàn bộ hệ thống. Việc áp dụng các biện pháp bảo mật như mã hóa, kiểm soát truy cập và theo dõi hoạt động dữ liệu giúp ngăn chặn các rủi ro như rò rỉ thông tin và truy cập trái phép từ bên ngoài, đồng thời tăng cường sự tin cậy và niềm tin của khách hàng.

Việc triển khai một lược đồ cơ sở dữ liệu phù hợp và thực hiện các tiêu chí chuẩn hóa này sẽ giúp doanh nghiệp quản lý dữ liệu một cách hiệu quả, đồng nhất và bảo mật hơn.

 

Lược đồ cơ sở dữ liệu

Lược đồ cơ sở dữ liệu là gì
Lược đồ cơ sở dữ liệu là gì

 

Lược đồ cơ sở dữ liệu là bản thiết kế cấu trúc hóa của cơ sở dữ liệu, mô tả cách dữ liệu được tổ chức, lưu trữ và quản lý trong hệ thống. Nó bao gồm các bảng, trường, mối quan hệ và ràng buộc giữa các phần tử dữ liệu.

Có ba loại lược đồ cơ sở dữ liệu chính, mỗi loại thể hiện các quan điểm và mức độ trừu tượng khác nhau của cấu trúc cơ sở dữ liệu:

 1. Lược đồ vật lý: Biểu thị bố cục lưu trữ vật lý thực tế của cơ sở dữ liệu trên đĩa. Nó liên quan đến cách dữ liệu được lưu trữ và truy cập bởi hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cơ bản và tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu suất của cơ sở dữ liệu.
 2. Lược đồ logic: Tóm tắt cách tổ chức dữ liệu trong cơ sở dữ liệu ở mức độ cao hơn, không phụ thuộc vào cấu trúc lưu trữ vật lý. Nó tập trung vào cách dữ liệu được tổ chức và liên quan một cách hợp lý.
 3. Lược đồ khái niệm: Thể hiện chế độ xem logic của toàn bộ cơ sở dữ liệu theo cảm nhận của người dùng cuối hoặc nhà phát triển ứng dụng. Nó tập trung vào việc nắm bắt bản chất của dữ liệu mà không tập trung vào các chi tiết triển khai cụ thể.

Lược đồ cơ sở dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc xác định cách dữ liệu được tổ chức, quản lý và truy xuất trong môi trường doanh nghiệp. Vai trò của lược đồ cơ sở dữ liệu bao gồm:

 • Tổ chức dữ liệu hiệu quả: Đảm bảo dữ liệu được tổ chức và truy xuất một cách dễ dàng, giúp cải thiện hiệu suất và khả năng quản lý của cơ sở dữ liệu.
 • Thực thi tính toàn vẹn dữ liệu: Áp dụng các quy tắc và ràng buộc trong lược đồ cơ sở dữ liệu giúp duy trì tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu.
 • Khả năng mở rộng: Lược đồ cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt góp phần vào khả năng mở rộng của ứng dụng bằng cách cung cấp cấu trúc và tổ chức rõ ràng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu.
 • Giảm thời gian phát triển và độ phức tạp: Việc thể hiện trực quan lược đồ cơ sở dữ liệu giúp đơn giản hóa quá trình phát triển và cho phép xây dựng ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng.

 

Ví dụ thực tế về lược đồ cơ sở dữ liệu ngành

Lược đồ cơ sở dữ liệu có thể được áp dụng cho nhiều tình huống ứng dụng thực tế khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ cho thấy tầm quan trọng của lược đồ cơ sở dữ liệu có cấu trúc tốt trong các ngành và trường hợp sử dụng khác nhau.

Hệ thống quản lý đơn hàng:

Trong hệ thống quản lý đơn hàng, lược đồ cơ sở dữ liệu được sử dụng để cấu trúc và sắp xếp dữ liệu liên quan đến khách hàng, đơn hàng, sản phẩm và thông tin thanh toán. Một lược đồ được thiết kế tốt sẽ cung cấp nền tảng cho việc thao tác và truy xuất dữ liệu hiệu quả, cho phép các ứng dụng xử lý và theo dõi đơn hàng, quản lý mức tồn kho và tạo báo cáo.

Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM):

Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng sử dụng lược đồ cơ sở dữ liệu để lưu trữ và quản lý dữ liệu khách hàng, tương tác, khách hàng tiềm năng và hàng tồn kho. Lược đồ được thiết kế tốt cho phép người dùng truy cập thông tin khách hàng liên quan một cách nhanh chóng, theo dõi tương tác của khách hàng và phân tích xu hướng bán hàng.

Ứng dụng thương mại điện tử:

Lược đồ cơ sở dữ liệu đóng vai trò thiết yếu trong các ứng dụng thương mại điện tử bằng cách tổ chức và quản lý dữ liệu liên quan đến khách hàng, đơn hàng, sản phẩm và thông tin thanh toán. Lược đồ có cấu trúc tốt hỗ trợ truy xuất và thao tác dữ liệu hiệu quả, cho phép người dùng duyệt hàng tồn kho, quản lý đơn đặt hàng và theo dõi dữ liệu bán hàng.

Các lược đồ này có thể cung cấp cấu trúc và tổ chức rõ ràng để lưu trữ, truy xuất cũng như quản lý dữ liệu, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu trên toàn bộ hệ thống.

 

6 cách quản lý dữ liệu hiệu quả

Để đảm bảo quản lý dữ liệu hiệu quả, các tổ chức cần áp dụng một số phương pháp cơ bản sau đây:

1. Quản lý việc cấp quyền truy cập:

 • Kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập vào thông tin và dữ liệu trong tổ chức.
 • Phân chia rõ ràng các quyền truy cập để đảm bảo tính bảo mật và tránh lạm dụng thông tin.

2. Bảo mật dữ liệu và thông tin khách hàng:

 • Đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân và thông tin khách hàng.
 • Phòng tránh sự rủi ro và thiệt hại về mặt tài chính và uy tín của doanh nghiệp do việc phát tán thông tin không được bảo mật.

3. Sao lưu dữ liệu thường xuyên:

 • Thực hiện việc sao lưu dữ liệu một cách đều đặn để đảm bảo an toàn và khả năng khôi phục dữ liệu khi cần thiết.
 • Giảm thiểu rủi ro mất mát dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin.

4. Dọn dẹp lại kho dữ liệu:

 • Xử lý dữ liệu không cần thiết hoặc lỗi thời để giữ cho kho dữ liệu sạch sẽ và hiệu quả.
 • Giảm thiểu lãng phí tài nguyên và tối ưu hóa việc sử dụng dữ liệu.

5. Thu thập thông tin dữ liệu cần thiết:

 • Tập trung vào việc thu thập dữ liệu có ích và mang lại giá trị cho hoạt động kinh doanh.
 • Tránh việc lãng phí tài nguyên vào việc thu thập và lưu trữ dữ liệu không cần thiết.

6. Đầu tư vào các phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng:

 • Sử dụng các phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng để tự động hóa quy trình quản lý dữ liệu và tăng cường tính bảo mật.
 • Tận dụng công nghệ để quản lý dữ liệu một cách thông minh và hiệu quả.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đóng vai trò cốt lõi trong việc triển khai các phương pháp quản lý dữ liệu này, giúp tổ chức tổ chức và duy trì dữ liệu một cách hiệu quả và an toàn. Chỉ khi có sự hỗ trợ từ các hệ thống này, các tổ chức mới có thể đạt được sự quản lý dữ liệu chính xác và đáng tin cậy.

 

Các hệ cơ sở dữ liệu phổ biến nhất hiện nay

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Hệ DBMS – Database Management System) là một hệ thống phần mềm được thiết kế để quản lý và tương tác với cơ sở dữ liệu. Chúng cung cấp các công cụ và dịch vụ để lưu trữ, truy xuất, cập nhật và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả. Hiện nay, có nhiều hệ cơ sở dữ liệu phổ biến được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng và doanh nghiệp trên khắp thế giới. Dưới đây là một số hệ cơ sở dữ liệu phổ biến nhất hiện nay:

 1. MySQL: MySQL là một hệ cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng web và doanh nghiệp. Nó cung cấp tính năng đa người dùng, đa nền tảng và có khả năng mở rộng tốt.
 2. Microsoft SQL Server: SQL Server là một hệ cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft. Nó được sử dụng cho các ứng dụng doanh nghiệp và công nghệ thông tin, cung cấp tính năng mạnh mẽ và bảo mật cao.
 3. Oracle Database: Oracle là một hệ cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ được sử dụng rộng rãi trong các môi trường doanh nghiệp lớn. Nó cung cấp khả năng xử lý dữ liệu lớn và hỗ trợ các tính năng như bảo mật, sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 4. MongoDB: MongoDB là một hệ cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở, dựa trên mô hình dữ liệu tài liệu. Nó được sử dụng cho các ứng dụng có yêu cầu linh hoạt và khả năng mở rộng tốt, như các ứng dụng web và di động.
 5. SQLite: SQLite là một hệ cơ sở dữ liệu nhẹ và dễ triển khai, thường được sử dụng trong các ứng dụng di động và nhúng. Nó không yêu cầu máy chủ riêng biệt và có thể được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng.
 6. PostgreSQL: PostgreSQL là một hệ cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở mạnh mẽ, có khả năng xử lý dữ liệu phức tạp và hỗ trợ nhiều tính năng tiên tiến.

Các hệ cơ sở dữ liệu này đều có ưu điểm và ứng dụng riêng, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của mỗi dự án và doanh nghiệp.

 

10 phương pháp bảo mật cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp

Dưới đây là một số phương pháp bảo mật cơ sở dữ liệu mà các doanh nghiệp thường triển khai để bảo vệ thông tin quan trọng của họ:

 1. Triển khai bảo mật vật lý: Phương pháp này sử dụng các thiết bị vật lý như máy chủ, khóa, hệ thống giám sát để ngăn chặn truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu và bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài.
 2. Tách biệt máy chủ CSDL: Đặt cơ sở dữ liệu trên một máy chủ riêng biệt so với các ứng dụng và máy chủ khác giúp giảm thiểu rủi ro xâm nhập và đảm bảo an ninh cho dữ liệu.
 3. Thiết lập máy chủ proxy HTTPS: Sử dụng máy chủ proxy giúp mã hóa dữ liệu và xác thực người dùng trước khi truyền qua mạng, bảo vệ cơ sở dữ liệu khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài.
 4. Tránh sử dụng các cổng mạng mặc định: Thay đổi cổng mạng mặc định và sử dụng các phần mềm bảo vệ để ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài.
 5. Giám sát cơ sở dữ liệu theo thời gian thực: Giám sát liên tục các hoạt động truy cập cơ sở dữ liệu và cảnh báo ngay khi phát hiện hành vi bất thường.
 6. Sử dụng tường lửa cơ sở dữ liệu: Tường lửa giúp kiểm soát và giám sát các truy cập vào cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài và bên trong.
 7. Triển khai các giao thức mã hóa dữ liệu: Sử dụng các giao thức mã hóa thông tin trước khi truyền tải hoặc lưu trữ dữ liệu giúp đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu.
 8. Thường xuyên sao lưu CSDL: Sao lưu dữ liệu định kỳ giúp bảo vệ dữ liệu và giảm thiểu thời gian chết của hệ thống khi có sự cố xảy ra.
 9. Luôn cập nhật liên tục từng tháng: Cập nhật liên tục các lỗ hổng bảo mật giúp giảm thiểu rủi ro về an ninh thông tin và đảm bảo tính bảo mật của cơ sở dữ liệu.
 10. Sử dụng phương thức xác thực người dùng mạnh: Sử dụng xác thực người dùng mạnh như xác thực hai yếu tố hoặc đa yếu tố giúp bảo vệ tài khoản người dùng khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài.

 

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cơ sở dữ liệu và vai trò quan trọng của nó đối với doanh nghiệp. Bài viết này đã đi sâu vào khái niệm cơ sở dữ liệu, các thành phần chính, mô hình phổ biến, và các bước cần thiết để xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu hiệu quả. Qua đó, có thể nhận thấy rằng việc có một cơ sở dữ liệu đúng đắn không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý thông tin một cách hiệu quả mà còn là yếu tố quyết định cho sự thành công của chiến lược kinh doanh.

Nếu bạn đang quan tâm đến sản phẩm NAS Synology và muốn có được sự tư vấn chuyên sâu, hãy liên hệ ngay với Mstar Corp để được tư vấn miễn phí 1:1. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin và giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn, giúp bạn tối ưu hóa quản lý dữ liệu và tăng cường hiệu suất kinh doanh.