Retails 

Banking

Hospitality

F&B

Transportation

Oppo

Triển khai thành công giải pháp giám sát

Agribank

Triển khai thành công giải pháp giám sát

Rex Hotel

Tăng doanh thu bằng giải pháp Digital Signage

Starbucks

Giải pháp backup bảo vệ dữ liệu và Mini PC

ACSV

Giải pháp giám sát Camera toàn hệ thống

Tân Á Đại Thành

Giải pháp lưu trữ và bảo vệ dữ liệu

PNJ

Lưu trữ dữ liệu tập trung và thay thế File Server

VNPay

Triển khai giải pháp lưu trữ dữ liệu tập trung

Caravelle

Triển khai giải pháp backup bảo vệ dữ liệu

Pizza Hut

Giải pháp backup bảo vệ dữ liệu từ máy chủ hệ thống

SCSC

Giải pháp giám sát Camera tập trung nhiều chi nhánh

POPS

Giải pháp lưu trữ dữ liệu và mở rộng dung lượng

TG Kim Cương

Giải pháp giám sát Camera

BIDV

Giải pháp giám sát Camera tập trung nhiều chi nhánh

Grand Hotel

Giải pháp backup bảo vệ dữ liệu từ máy chủ

NutiFood

Giải pháp backup bảo vệ dữ liệu từ máy chủ

VAECO

Giải pháp lưu trữ dữ liệu tập trung và quản lý dữ liệu

HAWEE

Giải pháp thay thế File Server truyền thống

Openasia

Giải pháp lưu trữ dữ liệu và IT thuê ngoài M-Care

Vietcombank

Giải pháp lưu trữ dữ liệu và IT thuê ngoài M-Care

Keppel

Triển khai giải pháp lưu trữ và bảo vệ dữ liệu

Sun group

Mstar triển khai giải pháp lưu trữ và backup dữ liệu

Pharmacity

Mstar triển khai giải pháp lưu trữ và backup dữ liệu

Citygym

Mstar triển khai giải pháp lưu trữ và backup dữ liệu

Hyosung

Mstar triển khai giải pháp lưu trữ và backup dữ liệu

Generali

Giải pháp lưu trữ và backup bảo vệ dữ liệu

Đất Việt VAC

Giải pháp lưu trữ và bảo vệ dữ liệu

Mekong Captial

Giải pháp lưu trữ dữ liệu

Hướng nghiệp Á Âu

Giải pháp lưu trữ dữ liệu

TIKI

Triển khai giải pháp lưu trữ và bảo vệ dữ liệu

Hoa yêu thương

Mstar triển khai giải pháp lưu trữ và backup dữ liệu

Nam Á Bank

Mstar triển khai giải pháp lưu trữ và backup dữ liệu

Trường Việt Úc

Mstar triển khai giải pháp lưu trữ và backup dữ liệu

VietCredit

Mstar triển khai giải pháp lưu trữ và backup dữ liệu

Liên hệ tư vấn giải pháp tăng chuyển đổi số doanh nghiệp