Slide Chúng tôi - Mstar Corp đã và đang cung cấp những giải pháp công nghệ giúp cho doanh nghiệp tăng chuyển đổi số cũng như vận hành doanh nghiệp hiệu quả hơn. 12+ năm 1500+ dự án

REX HOTEL

“Khi áp dụng giải pháp Digital Signage do Mstar Corp triển khai thì chúng tôi đã tăng doanh thu và tiết kiệm nhiều chi phí.”
Đại diện phía  Rex.

Tổng quan

ACSV

“Với giải pháp Mstar Corp cung cấp, chúng tôi có thể dễ dàng quản lý 290 camera và tiết kiệm đến $1,200 mỗi năm.”
Đại diện phía  ACSV.

Tổng quan

Tân Á Đại Thành

“Sau dùng NAS Synology từ Mstar Corp thì việc lưu trữ và chuyển giao quản trị dữ liệu trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.”
Đại diện phía Tân Á Đại Thành.

Tổng quan

TÂN Á ĐẠI THÀNH

“Sau dùng NAS Synology từ Mstar Corp thì việc lưu trữ và chuyển giao quản trị dữ liệu trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.”
Đại diện phía Tân Á Đại Thành.

Tổng quan

REX HOTEL

“Khi áp dụng giải pháp Digital Signage do Mstar Corp triển khai thì chúng tôi đã tăng doanh thu và tiết kiệm nhiều chi phí.”
Đại diện phía Rex.

Tổng quan

ACSV

“Với giải pháp Mstar Corp cung cấp, chúng tôi có thể dễ dàng quản lý 290 camera và tiết kiệm đến $1,200 mỗi năm.”
Đại diện phía  ACSV.

Tổng quan

Retails 

Banking

Hospitality

F&B

Transportation

Retails 

Banking

Hospitality

F&B

Transportation

Oppo

Triển khai thành công giải pháp giám sát

Đông Á Bank

Đã triển khai giải pháp lưu trữ dữ liệu

Rex Hotel

Tăng doanh thu bằng giải pháp Digital Signage

Starbucks

Giải pháp backup bảo vệ dữ liệu và Mini PC

ACSV

Giải pháp giám sát Camera toàn hệ thống

PNJ

Lưu trữ dữ liệu tập trung và làm File Server

VNPay

Triển khai giải pháp lưu trữ dữ liệu tập trung

Caravelle

Giải pháp backup bảo vệ dữ liệu

Pizza Hut

Giải pháp backup bảo vệ dữ liệu

SCSC

Giải pháp giám sát Camera tập trung

TG Kim Cương

Giải pháp giám sát Camera toàn hệ thống

BIDV

Giải pháp giám sát Camera tập trung

Grand Hotel

Giải pháp backup bảo vệ dữ liệu

VAECO

Giải pháp lưu trữ dữ liệu tập trung

Openasia

Giải pháp lưu trữ và IT thuê ngoài M-Care

ACB

Triển khai máy tính văn phòng

Liên hệ tư vấn giải pháp tăng chuyển đổi số doanh nghiệp

TƯ VẤN NGAY