TUYỂN DỤNG

[eltdf_image_with_text title_tag=”” image=”4891″ title=”CÁC CHUYÊN VIÊN SALES” text=”Nhiệm vụ của các Chuyên Viên Sales là tư vấn, tìm kiếm khách hàng, và giúp khách hàng ứng dụng giải pháp CNTT vào doanh nghiệp . Đồng hành cùng các Doanh Nghiệp năng cao năng lực và hiệu suất sản xuất kinh doanh . MStar đang cố gắng ứng dụng CNTT và đem đến nhiều giá trị mới cho các khách hàng của mình.”]
[eltdf_image_with_text title_tag=”” image=”4890″ title=”CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT CNTT” text=”Mục tiêu quan trọng nhất của một chuyên viên kỹ thuật CNTT tại Mstar là luôn luôn đảm bảo sự hài lòng của khách hàng cao nhất, kể cả có chút thiệt hại cho công ty. Tạo ra những dịch vụ vượt kì vọng của khách hàng, gắn liên với thương hiệu MStar.”]
[eltdf_image_with_text title_tag=”” image=”4889″ title=”CHUYÊN VIÊN PR & MARKETING SÁNG TẠO NỘI DUNG” text=”Marketing có vai trò là cầu nối trung gian giữa hoạt động của Mstar và khách hàng, đảm bảo cho các hoạt động của Mstar hướng đến khách hàng , lấy khách hàng làm mục tiêu hoàn thiện và phát triển Mstar. Nói cách khác, Marketing có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho Mstar.”]

Bạn vui lòng tải nội dung CV mẫu bên dưới và email cho chúng tôi nhansu@mstarcorp.vn