🚛 Freeship toàn quốc

Hỗ trợ Online Trọn Đời

Tặng gói cài đặt NAS trị giá 3.300.000 VNĐ

Miễn phí tư vấn giải pháp

🚛 Freeship toàn quốc
Hỗ trợ Online Trọn Đời
Tặng gói cài đặt NAS trị giá 3.300.000 VNĐ
Miễn phí tư vấn giải pháp

Hotline: 0943.199.449

Địa chỉ: 75 Hoàng Văn Thụ, P15, Q.Phú Nhuận
cropped-logo.png

[ SYNOLOGY ] BẢO HÀNH SẢN PHẨM SYNOLOGY TẠI MSTAR

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH NÀY ÁP DỤNG CHO CÁC SẢN PHẨM SYNOLOGY .  BẢO HÀNH NÀY NÀY KHÔNG ÁP DỤNG CHO PHẦN MỀM LIÊN QUAN ĐẾN CÁC SẢN PHẨM PHẦN CỨNG ĐƯỢC THỎA THUẬN CỦA NGƯỜI DÙNG . LƯU Ý: NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA BẢO HÀNH NÀY, KHÔNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM. 

Mục 1. Sản phẩm

(a) “Sản phẩm” đề cập đến Sản phẩm mới hoặc Sản phẩm tân trang.
(b) “Sản phẩm mới” nghĩa là sản phẩm phần cứng mang nhãn hiệu Synology và các phụ kiện mang nhãn hiệu Synology có trong bao bì gốc Khách hàng mua từ nhà phân phối hoặc đại lý ủy quyền của Synology. Bạn có thể thấy các sản phẩm mới của chúng tôi tại https://www.synology.com/products/status.
(c) “Sản phẩm tân trang” có nghĩa là tất cả các sản phẩm Synology đã được tân trang lại bởi chi nhánh của Synology hoặc nhà phân phối hoặc đại lý ủy quyền của Synology,
(d) Định nghĩa khác: “Khách hàng” nghĩa là người hoặc tổ chức ban đầu mua Sản phẩm từ Synology hoặc nhà phân phối hoặc đại lý ủy quyền của Synology; “Cửa hàng trực tuyến” nghĩa là một cửa hàng trực tuyến được điều hành bởi chi nhánh của Synology hoặc Synology; “Phần mềm” nghĩa là phần mềm độc quyền của Synology đi kèm với Sản phẩm khi Khách hàng mua, được Khách hàng tải xuống từ Trang web hoặc được cài đặt sẵn trên Sản phẩm bởi Synology và bao gồm mọi chương trình nền tảng DSM, phương tiện, hình ảnh, hoạt hình, video liên quan , âm thanh, văn bản được tích hợp vào phần mềm hoặc Sản phẩm và mọi cập nhật hoặc nâng cấp cho phần mềm đó.

Mục 2. Thời gian bảo hành

(a) “Thời hạn bảo hành”: Thời hạn bảo hành bắt đầu vào ngày mua hàng được hiển thị trên hóa đơn mua hàng hoặc hóa đơn sẽ được xuất trình bởi Khách hàng và kết thúc vào ngày sau khi kết thúc Thời hạn bảo hành cho mỗi Sản phẩm mới. Bạn có thể thấy Thời hạn bảo hành cho mỗi Sản phẩm mới tại https://www.synology.com/products/status. Đối với Sản phẩm đã được tân trang hoặc các bộ phận đã được sửa chữa, đó là phần còn lại của thời hạn bảo hành của sản phẩm mà chúng sẽ thay thế, hoặc chín mươi (90) ngày kể từ ngày sản phẩm được thay thế hoặc sửa chữa, tùy theo thời gian nào dài hơn; ngoại trừ những sản phẩm được bán dưới dạng “nguyên trạng” hoặc “không bảo hành” bởi bất kỳ cửa hàng nào. Không xuất trình hóa đơn mua hàng hoặc hóa đơn đó, thời hạn bảo hành sẽ bắt đầu vào ngày sản xuất dựa trên hồ sơ nội bộ của Synology và Mstar.
(b) “Thời hạn bảo hành mở rộng”: Đối với Khách hàng mua dịch vụ tùy chọn EW201 / EW202 cho các Sản phẩm hiện hành được chỉ định trong Mục 1 (b), Thời hạn bảo hành được chỉ định trong Mục 2 (a) của Sản phẩm hiện hành được đăng ký với dịch vụ tùy chọn EW201 / EW202 sẽ được gia hạn thêm hai năm. Bạn có thể thấy mô hình được áp dụng tại https://www.synology.com/products/Extends_Warcill.

Mục 3. Bảo hành và biện pháp khắc phục có giới hạn

3.1 Bảo hành có giới hạn. Theo Mục 3.2, Synology bảo đảm với Khách hàng rằng mỗi Sản phẩm (a) sẽ không có lỗi vật liệu về tay nghề và (b) sử dụng bình thường sẽ thực hiện theo các thông số kỹ thuật được công bố của Synology cho Sản phẩm trong Thời gian bảo hành. Bảo hành có giới hạn không áp dụng cho Phần mềm có trong sản phẩm . Synology không cung cấp bảo hành cho Sản phẩm tân trang được bán dưới dạng “nguyên trạng” hoặc “không bảo hành”.
Bảo hành có giới hạn này KHÔNG được chuyển nhượng và chỉ áp dụng cho những khách hàng mua trực tiếp sản phẩm từ Mstar. Bảo hành được nêu trong Phần 3 sẽ chấm dứt khi khách hàng bán hoặc chuyển nhượng Sản phẩm cho bên thứ ba.

3.2 Loại trừ. Các bảo hành và nghĩa vụ bảo hành nêu trên không áp dụng cho bất kỳ Sản phẩm (a) nào đã được cài đặt hoặc sử dụng theo cách không được chỉ định hoặc mô tả trong Sản phẩm hoặc các tài liệu liên quan (b) đã bị hỏng do dịch vụ (bao gồm nâng cấp và mở rộng) được thực hiện bởi bất kỳ ai không phải là đại diện của Synology hoặc Mstar ; (c) đã bị lạm dụng hoặc hư hỏng theo bất kỳ cách nào; (d) đã được sử dụng với các mục không được Synology cung cấp ngoài phần cứng hoặc phần mềm mà Sản phẩm được thiết kế; hoặc (e) nếu không tuân thủ các thông số kỹ thuật của Sản phẩm và lỗi đó có thể quy cho các nguyên nhân không nằm trong hoặc dưới sự kiểm soát của Synology. (f) đã được liên kết với bất kỳ sản phẩm phần cứng không có thương hiệu Synology hoặc bất kỳ phần mềm nào, ngay cả khi được đóng gói hoặc bán với phần cứng Synology. (g) Khách hàng tháo rời Sản phẩm trừ khi được ủy quyền bởi Synology; (h) Khách hàng không thực hiện bất kỳ chỉnh sửa, sửa đổi, nâng cao, cải tiến hoặc cập nhật nào khác được cung cấp cho Khách hàng theo Synology; hoặc (i) Khách hàng thực hiện, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ sự điều chỉnh, sửa đổi, nâng cao, cải tiến hoặc cập nhật nào khác được cung cấp bởi bất kỳ bên thứ ba nào. (j) Mọi sự cố tương thích xảy ra khi cài đặt các sản phẩm phần cứng, phần mềm hoặc các thành phần không được Synology hỗ trợ. (k) thiệt hại sản phẩm do tai nạn, hỏa hoạn, tiếp xúc với chất lỏng, động đất hoặc nguyên nhân bên ngoài khác. (l) hư hỏng do hao mòn thông thường hoặc do sự lão hóa thông thường của Sản phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn ở vết trầy xước, vết lõm và nhựa bị hỏng trên các cổng trừ khi xảy ra lỗi do lỗi vật liệu hoặc tay nghề;

3.3 Hỗ trợ bảo hành và biện pháp khắc phục độc quyền. Nếu Khách hàng đưa ra thông báo về việc không tuân thủ với bất kỳ bảo hành nào được nêu trong Phần 3.1 trong Thời hạn bảo hành được áp dụng theo cách thức được nêu dưới đây, thì khi xác minh sự không tuân thủ của Synology, Synology sẽ, theo tùy chọn của Synology: (a) sử dụng thương mại Những nỗ lực hợp lý để sửa chữa Sản phẩm, (b) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hoặc (c) thay thế Sản phẩm không tuân thủ hoặc một phần của sản phẩm khi trả lại Sản phẩm hoàn chỉnh theo Mục 3.4 nêu trên nêu ra toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Synology và biện pháp khắc phục độc quyền và duy nhất của Khách hàng đối với mọi vi phạm bảo hành theo Mục 3.1 hoặc bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào khác trong Sản phẩm. Khách hàng sẽ hỗ trợ Synology một cách hợp lý để chẩn đoán và xác thực mọi sự không phù hợp với Sản phẩm.

3.4 Trả lại:Bất kỳ sản phẩm nào được trả lại bởi Khách hàng theo Mục 3.3 phải được thực hiện theo quy trình hoàn trả hiện tại sau đó của Synology với biên lai mua hàng hoặc hóa đơn. Bạn có thể xem thêm thông tin về quy trình hoàn trả tại https://www.synology.com/ledgeledridease/DSM/tutorial/Service_Application/How_to _make_warwar_claim_for_Synology_NAS, đối với các yêu cầu bảo hành, Khách hàng phải trả lại Sản phẩm hoàn chỉnh cho Phần này. Bất kỳ Sản phẩm nào được trả lại đã được tháo rời (ngoại trừ theo hướng của Synology) sẽ bị từ chối và trả lại cho Khách hàng bằng chi phí của Khách hàng. Bất kỳ Sản phẩm nào cũng phải được trả lại trong cùng điều kiện như đã nhận được từ Synology đến địa chỉ được chỉ định bởi Synology, cước trả trước, trong bao bì đủ để bảo vệ nội dung của chúng.

3.5 Thay thế bằng Synology. Nếu Synology chọn thay thế bất kỳ Sản phẩm nào trong Bảo hành này được nêu trong Phần 3.1, thì Synology sẽ gửi Sản phẩm thay thế bằng chi phí của Synology thông qua phương thức vận chuyển được chọn bởi Synology sau khi nhận được Sản phẩm không phù hợp được trả lại theo Mục 3.4 và xác thực bởi Synology rằng Sản phẩm không phù hợp với bảo hành. Ở một số quốc gia, Synology có thể tùy ý áp dụng Dịch vụ thay thế Synology cho một số Sản phẩm nhất định, qua đó Synology sẽ gửi Sản phẩm thay thế cho Khách hàng trước khi nhận được Sản phẩm không phù hợp do Khách hàng trả lại (“Dịch vụ thay thế Synology”).

Mục 4. Khác

4.1 Toàn bộ thỏa thuận. Bảo hành này cấu thành toàn bộ thỏa thuận và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận trước đó, giữa Synology và Khách hàng liên quan đến vấn đề này. Không có sửa đổi, sửa đổi hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào trong Bảo hành này sẽ có hiệu lực trừ khi được quy định trong một văn bản được ký bởi bên được ràng buộc thông qua đó.