Project Management Professional (PMP)

Chứng chỉ Chuyên gia của Cisco – Enterprise Core chứng minh kiến ​​thức về triển khai các công nghệ mạng doanh nghiệp cốt lõi bao gồm IPv4 và IPv6, ảo hóa, cơ sở hạ tầng, đảm bảo mạng, bảo mật và tự động hóa.

CompTIA Security+ ce Certification

Người đạt được chứng chỉ CompTIA Security + có kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các chức năng bảo mật cốt lõi cần thiết cho bất kỳ vai trò an ninh mạng nào.

Cisco Certified Specialist - Enterprise Core

Chứng chỉ Chuyên gia của Cisco – Enterprise Core chứng minh kiến ​​thức về triển khai các công nghệ mạng doanh nghiệp cốt lõi bao gồm IPv4 và IPv6, ảo hóa, cơ sở hạ tầng, đảm bảo mạng, bảo mật và tự động hóa.

Hadoop Foundations - Level 1

Người sở hữu chứng chỉ này có hiểu biết cơ bản về Hadoop.Người kiếm được huy hiệu này có hiểu biết cơ bản về Hadoop. Đồng thời, có thể mô tả kiến ​​trúc Hadoop và cách làm việc với Hệ thống tệp phân tán Hadoop (HDFS) bằng cách sử dụng IBM BigInsights.

Exam 486: Developing Web Applications

Vượt qua kỳ thi 486: Phát triển Ứng dụng web ASP.NET MVC xác nhận khả năng của ứng viên trong việc thiết kế trải nghiệm người dùng, giải pháp bảo mật và kiến ​​trúc ứng dụng cũng như khắc phục sự cố và gỡ lỗi ứng dụng web.

Design & Implement Server Infrastructure

Vượt qua kỳ thi 413: Thiết kế và triển khai cơ sở hạ tầng máy chủ xác nhận các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thiết kế, triển khai và duy trì cơ sở hạ tầng Windows Server 2012 trong môi trường ảo hóa cao, được mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Microsoft Azure Solutions Architect Expert

Đạt được chứng chỉ Chuyên gia Kiến trúc Giải pháp Azure thể hiện kỹ năng và kiến ​​thức để tư vấn cho các bên liên quan và chuyển các yêu cầu kinh doanh thành các giải pháp an toàn, có thể mở rộng và đáng tin cậy.

Cloud Core

Người được huy hiệu này hiểu những kiến ​​thức cơ bản về công nghệ đám mây và có thể mô tả các nền tảng và mô hình đám mây bao gồm IaaS, PaaS, SaaS, Public, Private và Hybrid Multi Cloud

Spark - Level 1

Người sở hữu chứng chỉ này có hiểu biết cơ bản về Spark và có thể mô tả Spark, nói rõ các lợi ích và mô tả cách sử dụng nó. Cá nhân cũng có thể sử dụng Tập dữ liệu phân tán có khả năng phục hồi (RDD) và DataFrame

Build Your Own Chatbot - Level 1

Người sở hữu chứng chỉ này hiểu biết về việc tạo Chatbots bằng cách tận dụng Watson Conversation và việc triển khai trên WordPress.

Cybersecurity Tools & Cyber Attacks

Người sở hữu chứng chỉ này đã hiểu được các khái niệm an ninh mạng quan trọng như CIA Triads, Quản lý truy cập, Ứng phó sự cố, cũng như các công cụ an ninh mạng quan trọng bao gồm tường lửa, chống vi rút, mã hóa.

Introduction to IoT (Internet of Things)

Người có chứng chỉ này có kiến ​​thức cơ bản về Internet of Things và hiểu cách IoT mở ra Chuyển đổi kỹ thuật số cùng với các công nghệ mới nổi như phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và sự quan tâm ngày càng tăng đến an ninh mạng

Microsoft Certified Trainer 2019-2020

Your Content Goes Here

Desig and Deploy Microsoft Exchange Server 2016

Thiết kế và Triển khai Microsoft Exchange Server 2016 xác nhận các kỹ năng và kiến ​​thức để quản lý môi trường nhắn tin Exchange Server 2016 trong môi trường doanh nghiệp.

MCSA: Windows Server 2016 - Certified 2017

Chứng chỉ này xác nhận các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để triển khai các dịch vụ cơ sở hạ tầng cốt lõi của Windows Server 2016.

Microsoft Certified Trainer

Chương trình Microsoft Certified Trainer (MCT) xác nhận các nhà đào tạo chuyên nghiệp và nhà tư vấn học tập, những người chứng minh và duy trì chuyên môn kỹ thuật và hướng dẫn về công nghệ của Microsoft.

MCSE: Productivity — Certified 2017

Chứng chỉ này xác thực kỹ năng của bạn trong việc dịch chuyển hạ tầng một công ty lên đám mây, tăng năng suất và tính linh hoạt của người dùng, giảm mất mát dữ liệu và cải thiện bảo mật dữ liệu cho một tổ chức

MCSD: App Builder — Certified 2018

Người sở hữu chứng chỉ này nắm vững kiến thức và kỹ năng về việc xây dựng ứng dụng điện thoại / website cũng như các dịch vụ website

MCSE: Productivity — Certified 2018

Chứng chỉ này xác thực kỹ năng của bạn trong việc dịch chuyển hạ tầng một công ty lên đám mây, tăng năng suất và tính linh hoạt của người dùng, giảm mất mát dữ liệu và cải thiện bảo mật dữ liệu cho một tổ chức

Machine Learning with R - Level 1

Người sở hữu chứng chỉ này hiểu các khái niệm về Supervised và Unsupervised Learning và các Statistical Modelling liên quan đến Machine Learning

Building Cloud-Native and Multicloud Applications

Chứng chỉ này xác thực kỹ năng và kiến thức trong việc di chuyển dữ liệu sang nền tảng đám mây, hiện đại hóa các ứng dụng và tận dụng nền tảng đám mây trong môi trường doanh nghiệp.

DataOps Methodology

Người sở hữu huy hiệu này có thể vận dụng phương pháp DataOps để xác định dữ liệu phục vụ cho định hướng kinh doanh của doanh nghiệp

Scrum Foundation Professional Certificate

Những người đạt được Chứng chỉ Chuyên môn của Tổ chức Scrum đã phát triển các kỹ năng ở cấp độ đầu vào của mô hình Scrum trong hướng dẫn Scrum, 4 giá trị và 12 nguyên tắc của mô hình scrum

Big Data Foundations - Level 1

Cá nhân sở hữu chứng chỉ này nắm được kiến thức nền tảng của big data và các ứng dụng của big data nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Python for Data Science Cognitive Class

Người sở hữu chứng chỉ có khả năng tự viết script cho Python và triển khai các thao tác phân tích dữ liệu sử dụng nền tảng Jupyter của IBM

Cisco Certified Specialist - Enterprise Advanced

Chứng chỉ này chứng minh kiến ​​thức về triển khai và khắc phục sự cố của các dịch vụ và công nghệ định tuyến tiên tiến bao gồm Layer 3, dịch vụ VPN, bảo mật cơ sở hạ tầng, dịch vụ cơ sở hạ tầng và tự động hóa cơ sở hạ tầng.

Certified Information Security Manager® (CISM)

CISM tập trung vào quản lý là tiêu chuẩn được chấp nhận trên toàn cầu cho các cá nhân thiết kế, xây dựng và quản lý các chương trình bảo mật thông tin doanh nghiệp.

Exam 483: Programming in C#

Vượt qua kỳ thi 483: Lập trình trong C # xác thực khả năng của ứng viên trong việc quản lý luồng chương trình, tạo và sử dụng các loại, gỡ lỗi ứng dụng và triển khai bảo mật cũng như triển khai quyền truy cập dữ liệu.

IBM Blockchain Essentials V2

Người kiếm được huy hiệu này đã phát triển sự hiểu biết về các nguyên tắc và thực tiễn của Blockchain cũng như cách chúng có thể được áp dụng trong môi trường kinh doanh.

MCSA Windows Server 2012

Vượt qua kỳ thi 417: Nâng cấp kỹ năng của bạn lên MCSA Windows Server 2012 xác nhận các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để triển khai các dịch vụ cơ sở hạ tầng cốt lõi của Windows Server 2012.

Risk and Information Systems Control™ (CRISC)

CRISC là chứng chỉ duy nhất định vị các chuyên gia CNTT để phát triển nghề nghiệp trong tương lai bằng cách liên kết quản lý rủi ro CNTT với quản lý rủi ro doanh nghiệp và định vị họ trở thành đối tác chiến lược của doanh nghiệp.

Implementing Microsoft Azure Solutions

Kỳ thi này dành cho những ứng viên có kinh nghiệm triển khai giải pháp cơ sở hạ tầng trong Microsoft Azure. Vượt qua kỳ thi này xác nhận khả năng của ứng viên trong việc thiết kế, triển khai và quản lý Ứng dụng dịch vụ ứng dụng Azure

Applied Data Science with Python - Level 2

Người sở hữu chứng chỉ này có thể viết mã bằng Python cho khoa học dữ liệu. Đồng thời có thể phân tích và trực quan hóa dữ liệu bằng Python với các gói như scikit-learning, matplotlib và bokeh.

MCSE: Cloud Platform and Infrastructure

Người đạt được chứng chỉ này, sở hữu kỹ năng cần thiết để điều hành một trung tâm dữ liệu hiện đại và hiệu quả cao, cùngvới chuyên môn về công nghệ đám mây, quản lý danh tính, quản lý hệ thống, ảo hóa, lưu trữ và mạng.

MCSA: Windows Server 2016

Your Content Goes Here

Chứng chỉ này xác nhận các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để triển khai các dịch vụ cơ sở hạ tầng cốt lõi của Windows Server 2016. Kỳ thi này bao gồm các khía cạnh chính của chức năng cài đặt, lưu trữ, máy tính, 

MCSA: Windows Server 2016

Chứng chỉ này xác nhận các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để triển khai các dịch vụ cơ sở hạ tầng cốt lõi của Windows Server 2016.

Aviatrix Certified Engineer

Chứng chỉ Liên kết mạng đa đám mây của Aviatrix Certified Engineer (ACE) xác nhận sự hiểu biế về các khái niệm mạng và bảo mật cơ bản cho AWS, Azure, GCP và OCI cũng như những hạn chế của chúng trong việc đáp ứng các yêu cầu của Doanh nghiệp

Data Science Methodologies

Người sở hữu chứng chỉ này hiểu các bước thiết yếu được sử dụng trong kinh doanh khoa học dữ liệu và giải quyết vấn đề. Chứng chỉ này bao gồm xác định vấn đề, thu thập và phân tích dữ liệu, xây dựng các mô hình liên quan

Cybersecurity Compliance Framework

Người sở hữu chứng chỉ này hiểu biết về tuân thủ an ninh mạng và các tiêu chuẩn bao gồm NIST, GDPR, HIPAA, SANS và PCI

Data Visualization Using Python

Người sở hữu chứng chỉ này này hiểu cách các thư viện Python như Matplotib, Seaborn và Folium được sử dụng để tạo và tùy chỉnh đầu ra biểu diễn đồ họa cho cả tập dữ liệu quy mô nhỏ và quy mô lớn

Containers & Kubernetes Essentials

Người sở hữu chứng chỉ này hiểu và nắm vững kiến thức xây dựng và chạy hình ảnh vùng chứa và hiểu kiến trúc Kubermetes. Đồng thời, có thể viết tệp triển khai YAML, triển khai dịch vụ, quản lý ứng dụng với Kubernetes

MCSA: Windows Server 2012 - Certified 2018

Người sở hữu chứng chỉ này có hiểu biết cơ bản về Hadoop.Người kiếm được huy hiệu này có hiểu biết cơ bản về Hadoop. Đồng thời, có thể mô tả kiến ​​trúc Hadoop và cách làm việc với Hệ thống tệp phân tán Hadoop (HDFS) bằng cách sử dụng IBM BigInsights.

MCSA: Web Applications - Certified 2018

Những người đạt được chứng chỉ MCSA: Ứng dụng web đã chứng minh các kỹ năng cần thiết để triển khai các ứng dụng web và có thể đảm nhiệm vị trí phát triển hoặc quản trị website.

Lifelong Learning

Những người sở hữu chứng chỉ này đã chứng minh cam kết bền vững của họ đối với việc học tập suốt đời, điều này cực kỳ quan trọng trong thế giới số hóa luôn thay đổi và mở rộng ngày nay. Nó cũng xác định các phẩm chất của một tư duy cởi mở, kỷ luật.

Data Science Foundations - Level 1

Người sở hữu chứng chỉ này có hiểu biết về các khả năng và cơ hội mà khoa học dữ liệu, phân tích và big data mang lại cho các ứng dụng mới trong bất kỳ ngành nào.

Certified Information Systems Auditor® (CISA)

Chứng chỉ CISA nổi tiếng thế giới là tiêu chuẩn thành tích dành cho những người đánh giá, kiểm soát, giám sát và đánh giá hệ thống kinh doanh và công nghệ thông tin của một tổ chức.

Cisco Certified Networking Professional -Enterprise

Người có chứng chỉ CCNP Enterprisecó kỹ năng chuyên sâu với các giải pháp mạng doanh nghiệp.

Docker Essentials: A Developer Introduction

Người sở hữu chứng chỉ này có hiểu biết cơ bản về Hadoop.Người kiếm được huy hiệu này có hiểu biết cơ bản về Hadoop. Đồng thời, có thể mô tả kiến ​​trúc Hadoop và cách làm việc với Hệ thống tệp phân tán Hadoop (HDFS) bằng cách sử dụng IBM BigInsights.

AZ-300 Microsoft Azure Architect Technologies

Vượt qua kỳ thi AZ-300 Microsoft Azure Architect Technologies xác nhận các kỹ năng và kiến ​​thức để tư vấn cho các bên liên quan và chuyển các yêu cầu kinh doanh thành các giải pháp an toàn, có thể mở rộng và đáng tin cậy

Machine Learning with Python - Level 1

Người kiếm được huy hiệu thể hiện sự hiểu biết về Học tập có giám sát so với Học tập không giám sát, các ứng dụng của các loại mô hình học máy khác nhau và cách xây dựng và đánh giá các mô hình học máy.

Spark - Level 1

Exam 534: Architecting Microsoft Azure Solutions

Chứng chỉ này xác thực kỹ năng thiết kế giải pháp Microsoft Azure. Vượt qua kỳ thi này xác nhận khả năng của ứng viên trong việc xác định sự cân bằng và đưa ra quyết định thiết kế các giải pháp đám mây công cộng và kết hợp

Data Analysis Using Python

Người có chứng chỉ này hiểu các bước cần thiết để phân tích dữ liệu trong Python bằng cách sử dụng mảng đa chiều, có thể thao tác với DataFrames, sử dụng thư viện SciPy về các quy trình toán học và thực hiện học máy bằng scikit-learning.

ITIL® 4 Foundation CPD

Chứng chỉ về Quản lý dịch vụ CNTT (ISMS), tập trung vào việc sắp xếp các dịch vụ CNTT phù hợp với yêu cầu kinh doanh. ITIL mô tả quy trình, thủ tục, nhiệm vụ không của một doanh nghiệp cụ thể nào, nhưng các doanh nghiệp khác có thể áp dụng nó.

Cybersecurity Roles, Processes & OS

Người sở hữu chứng chỉ này hiểu các vai trò an ninh mạng chính trong một tổ chức và tầm quan trọng của các quy trình ITIL. Họ có hiểu biết cơ bản về kiến ​​trúc, hệ thống tệp và các lệnh cơ bản cho nhiều hệ điều hành bao gồm Windows, macOS và Linux.

Network Security & Database Vulnerabilities

Người sở hữu chứng chỉ này có hiểu biết cơ bản về Hadoop.Người kiếm được huy hiệu này có hiểu biết cơ bản về Hadoop. Đồng thời, có thể mô tả kiến ​​trúc Hadoop và cách làm việc với Hệ thống tệp phân tán Hadoop (HDFS) bằng cách sử dụng IBM BigInsights.

MCSA: Cloud Platform - Certified 2018

Người sở hữu chứng chỉ này có hiểu biết cơ bản về Hadoop.Người kiếm được huy hiệu này có hiểu biết cơ bản về Hadoop. Đồng thời, có thể mô tả kiến ​​trúc Hadoop và cách làm việc với Hệ thống tệp phân tán Hadoop (HDFS) bằng cách sử dụng IBM BigInsights.

VMware Certified Professional 2020

Chứng chỉ VCP-NV 2020 xác nhận khả năng của bạn trong việc cài đặt, cấu hình và quản lý các triển khai mạng ảo, bất kể kiến ​​trúc vật lý cơ bản là gì.

Deep Learning Essentials

Người sở hữu chứng chỉ này nắm rõ các kiến thứ cơ bản về khai thác và xử lý dữ liệu

 

 

Deep Learning using TensorFlow

Người sở hữu huy hiệu này có hiểu biết về các khái niệm cơ bản, thuộc tính chức năng, nguyên lý hoạt động và quy trình thực thi khi sử dụng TensorFlow.

IBM Blockchain Foundation Developer V2

Người kiếm được huy hiệu này đã chứng minh kiến ​​thức nền tảng cần thiết để phát triển cho Hyperledger Fabric bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng IBM Blockchain Platform VS Code

Game-playing AI with Swift for TensorFlow

Người sở hữu chứng chỉ này có thể tải xuống và cài đặt Swift cho TensorFlow (S4TF); triển khai các ứng dụng web do Kitura hỗ trợ, được viết bằng Swift, lên Đám mây của IBM; thực hiện các thuật toán để chơi trò chơi tự động

Cybersecurity IT Fundamentals

Chứng chỉ này xác thực kiến thức và kỹ năng niệm xung quanh quản trị hệ thống, các công cụ an ninh mạng, các lỗ hổng của Hệ điều hành và cơ sở dữ liệu, các loại tấn công mạng và kiến ​​thức cơ bản về mạng.

Data Visualization with R

Người sở hữu chứng chỉ này hiểu các khái niệm về Supervised và Unsupervised Learning và các Statistical Modelling liên quan đến Machine Learning