Seagate

BARRACUDA – Trở lại

Sát thủ về tốc độ và chất lượng.

Ổ đĩa BarraCuda có tính năng hoạt động nhanh

chóng và linh hoạt trên máy tính để bàn và  cả

mobile computing(điện toán di động). Với dung

lượng lớn lên tới 10 TB và 7.200 RPM.

BARRACUDA – Trở lại

Sát thủ về tốc độ và chất lượng.

Ổ đĩa BarraCuda có tính năng hoạt động nhanh

chóng và linh hoạt trên máy tính để bàn và  cả

mobile computing(điện toán di động). Với dung

lượng lớn lên tới 10 TB và 7.200 RPM.