Exos X

Scalable. Responsive. Innovative.
Các dòng Exos X16, Exos X14, Exos X12, Exos X10
Với dữ liệu lên đến 12,8 PB trong một tủ rack 42U  dễ dàng mở rộng dung lượng
Dung lượng: 16TB, 14TB, 12TB, 10TB, 8TB
Bảo hành: 5 năm

Exos E

Trusted. Efficient. Versatile
Exos 7E8, Exos 7E2, Exos 5E8, Exos 7E2000.
Được người dùng kiểm chứng thực tế với 350 triệu ổ cứng được sản xuất từ 2002
Dung lượng: 8TB, 6TB, 4TB, 2TB, 1TB, 2.000 GB, 1.000 GB
Bảo hành 5 năm