Ổ cứng chuyên dụng cho hệ thống NAS.
Dung lượng lớn – Tốc độ cao – Bền bĩ.
Các dòng ổ cứng:
IronWolf, IronWolf Pro, IronWolf SSD.
Dung lượng ổ cứng:
18 TB, 16 TB, 14 TB, 12 TB, 10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB.
Bảo hành:
3 – 5 năm.
Ổ cứng chuyên dụng cho môi trường doanh nghiệp.
Nâng cấp dễ dàng –  Chịu tải cao – An toàn
Các dòng ổ cứng:
Exos X16, Exos X14, Exos X12, Exos X10
Dung lượng ổ cứng:
18 TB, 16 TB, 14 TB, 12 TB, 10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB
Bảo hành:
5 năm.