Support On-site trong vòng 30 phút – 1 tiếng kể từ khi nhận thông tin. Support online trong vòng 5 phút kể từ khi nhận yêu cầu.