Có, chúng tôi sẽ hỗ trợ dịch vụ thứ 3 của bên khách hàng.