Vì giải pháp thuê IT Manager từ Mstar Corp đóng vai trò là một IT ” NỘI BỘ”  của doanh nghiệp, vì thế chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ cho nhân viên công ty khách hàng một cách chủ động và nâng cấp kiến thức cho nhân viên của doanh nghiệp.