Sau khi tiếp nhận thông tin khách hàng, bộ phận kinh doanh sẽ tư vấn và cùng IT khảo sát thực tế doanh nghiệp. Lên giải pháp và gửi báo giá. Nếu khách hàng đồng ý, sẽ ký hợp đồng và triển khai trong vòng 7 ngày làm việc