Chúng tôi cam kết không phát sinh bất cứ chi phí nào sau báo giá và sau khi ký hợp đồng.