Cách tính dung lượng thực tế của ổ cứng so với dung lượng từ nhà sản xuất

Có thể nhiều người không để ý đến việc