Mặc dù hầu hết các doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của sao lưu dữ liệu tuy nhiên lại chưa tìm được giải pháp hiệu quả.

Synology ABB (Synology Active for Business) là giải pháp sao lưu dữ liệu hiệu quả dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với giải pháp này, khách hàng