Giải pháp backup VM miễn phí giúp quản trị viên có thể ngăn ngừa mất dữ liệu do nguyên nhân chủ quan hay khách quan. Backup VM miễn phí

Giải pháp backup PC Synology – Active Backup for Business ứng dụng miễn phí trên NAS Synology giúp bạn không chỉ backup PC mà còn quản trị tập

Synology vừa kết hợp Active Backup for Business và Backup Virtual Machine Manager trong việc backup – restore các máy ảo, đáp ứng nhu cầu ảo hóa tăng

Backup VM lincese là công nghệ cho phép sao lưu máy chủ ảo trên các nền tảng ảo hóa khác nhau như NAS Synology. Giải pháp này giúp

X