Veeam không còn là cái tên xa lạ cho các nhà triển khai ảo hóa hiện nay. Vai trò chính của thiết bị này là backup, khôi phục

X