VM backup là việc làm quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp nào để đảm bảo rằng những thông tin quan trọng sẽ được sao lưu và bảo

NAS Synology RS1219+ là thiết bị lưu trữ dữ liệu qua mạng nhằm sao lưu và bảo vệ những thông tin quan trọng cho các doanh nghiệp. Hãy

Mặc dù hầu hết các doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của sao lưu dữ liệu tuy nhiên lại chưa tìm được giải pháp hiệu quả.

Synology ABB (Synology Active for Business) là giải pháp sao lưu dữ liệu hiệu quả dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với giải pháp này, khách hàng

Hằng ngày, các doanh nghiệp cần xử lý rất nhiều dữ liệu quan trọng liên quan đến khách hàng, đối tác hay các dữ liệu mật của công